социално и здравно осигуряване данъчни консултации данъчни декларации

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

  • Абонаментно счетоводно обслужване, включващо изготвяне на индивидуален сметкоплан на фирмата, текущо осчетоводяване на документацията, изготвяне на дневници по ДДС, заплати; подаване на информация към ТД на НАП и ТП на НОИ, годишно счетоводно приключване
  • Данъчни консултации
  • Консултации по социално и здравно осигуряване
  • Попълване на Годишни данъчни декларации; декларации по Закона за местните данъци и такси; изготвяне на декларации образец 1 и 6
  • Съдействие при издаване на документи от държавни институции

адрес:
гр. Търговище
ул. "Росица" 10
Виж картата
телефон:
0601/ 6 24 44
мобилен:
089 44 366 15
e-mail:
office@dimiko.eu