Гражданска отоговорност Имуществено застраховане Лично застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

"ДИМИКО" ЕООД работи в сътрудничество с водещо застрахователно дружество и предлага застрахователни услуги в сферата на различни индивидуални и групови социални рискове и отговорности:
 • Автомобилното застраховане
 • "Гражданска отговорност"
  "Злополука на местата"
 • Имущественото застраховане
 • "Домашно имущество"
  "Търговски обекти и офиси"
 • Личното застраховане
 • "Злополука"
  "Трудова злополука"

адрес:
гр. Търговище
ул. "Росица" 10
Виж картата
телефон:
0601/ 6 24 44
мобилен:
089 44 366 15
e-mail:
office@dimiko.eu